߿ͷ
Contact us
  • Address: No.126, Lianhe Road,Jinshan District,Shanghai China

  • Postcode: 201507

  • Tel: 0086-21-51079040

  • Fax: 0086-21-60852409


SHANGHAI STARLIGHT PLASTICS CO.,LTD.
For more products and service, please click here.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................


2000-2020 © Shanghai StarLight Plastics Co.,Ltd. All rights reserved.